Vés al contingut

Pepsi fa canviar el nom a tots els Peps de Mallorca per Antonio

Pepsi ha aconseguit que tots els Peps de Mallorca passin a anomenar-se Antonio. I és que després de guanyar el litigi contra Pep Lemon la multinacional d’Estats Units ha aprofitat la jurisprudència que ha generat aquest cas per guanyar un segon judici. Segons el jutge que ha dictat sentència “és fàcil confondre totes les persones i marques anomenades Pep amb l’empresa americana i no és pla tractar de líquid amb gas a tothom qui se’t creui per davant amb aquest nom. És per això que abolim aquesta paraula de la nostra llengua”.

Tot i que algunes veus ja van defensar que es podria utilitzar el nom de Josep, el jutge conclou que “com que la mesura és de caràcter retroactiu tampoc es podran utilitzar els noms dels quals deriva Pep. Ni tampoc en femení”.

Per la seva banda, l’executiu balear ha afirmat que “està d’acord amb la mesura, ja que tanmateix, això de Pep, ja no se du massa”. I és així com la casa mallorquina Pep Lemon passarà a anomenar-se a partir d’ara Antonio Lemon, excepte que “Coca Cola hi tengui res a dir. Desconeixem si tenen algun producte amb aquest nom. A aquest pas bé podria ser”.